Menu
Koszyk

RODO

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy:
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma MEDEMA, reprezentowana przez Jarosława Przyłoga z siedzibą w Gdańsku (80-299), przy ul. Diany 5 lok. 1.
  • Państwa dane będą przetwarzane w związku z realizacją zamówień firmy MEDEMA (właściciel sklepu MEDEMA) na podstawie art. 6 ust. RODO.
  • Zgodnie z RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z czynami zabronionymi oraz czynnościami związanymi z tymi sprawami, do czasu zmiany obowiązujących przepisów odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy realizacji zamówienia. Dodatkowo, po rozwiązaniu umowy, Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z obowiązujących przepisów.
  • Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (tylko w sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody).
  • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.
Niniejsza strona internetowa korzysta z plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityka prywatności
Aby zamknąć ten komunikat kliknij przycisk "Akceptuję".